Nieuws

Op deze pagina is informatie te vinden op het gebied van leefstijl en gezondheid. In veel gevallen kan in het nieuwsbericht worden doorgeklikt naar meer informatie over dat onderwerp

Corona & gezonde leefstijl

Gezond leven, laat maar even zitten, dachten Nederlanders de afgelopen weken toen zij zich door de lock-down sloegen. Terwijl juist een gezonde leefstijl belangrijk is om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen, zeggen onderzoekers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij pleiten voor meer aandacht en geld voor bevordering van een gezonde leefstijl, onder meer om de schade bij een eventuele tweede of derde golf te beperken. Lees hier verder...

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 1 januari 2019 wordt de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. De voorlopige beleidsregels van de NZA hebben inmiddels een definitieve status gekregen.  lees hier verder

Nationaal Preventieakkoord

(november 2018) Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met vereende krachten willen de deelnemers onder andere bereiken dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt. lees hier verder

Coaching op Leefstijl (COOL)

Het CooL-programma is een van de drie erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies die vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Binnen die drie GLI's is CooL de enige GLI die uitgevoerd wordt door één persoon: de leefstijlcoach, die naast aandacht voor bewegen, voeding en gedrag ook slaap, stress en ontspanning mee neemt. De invoering in de basisverzekering is gebeurd nadat in een pilotonderzoek de GLI effectief is gebleken bij het verbeteren van de leefstijl. CR Leefstijlcoaching gebruikt het COOL-programma.  lees hier verder

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar

In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 15,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas.   lees hier verder